"Светлана Елисеева"
(Картон, масло; Москва, 1964 г.)